مشاوره دستورالعمل مربوط به جانپناه، داکت و نورگیر و بازشوها

دستورالعمل مربوط به جانپناه، داکت و نورگیر و بازشوها

1-7- احداث جانپناه با ارتفاع حداقل 80 سانتیمتر از کف تمام شده اطراف پشت بام، تراس، بالکن، دستگاه پله، اطراف داکت های واقع در پشت بام، پرتگاه ها و پشت بام ساختمان های 6 طبقه به بالا موزایک فرش شود و از آسفالت و ایزوگام استفاده نشود.

2-7-استفاده از شیشه یا اشیاء برنده جهت حفاظ جانپناه مجاز نمی باشد و در صورت استفاده از نرده، حفاظ ها بصورت عمودی و با فاصله حداکثر 10 سانتیمتر از یکدیگر باشد.

3-7- نصب کوپل طلق دار روی نورگیرهای پشت بام و در صورتیکه از شیشه در قسمت نورگیرها و داکت ها روی پشت بام استفاده شده است، ضروری است مشبک فلزی با خانه هائی به ابعاد حداکثر 2×2 سانت با قاب مقاوم زیر شیشه ها نصب گردد.

4-7- دیوارهای جانبی داکت ها مقاوم حریق و بدون درز اجرا گردد.


مشاور ایمنی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
داکت ,استفاده ,شیشه ,جانپناه، داکت ,دستورالعمل مربوط