سامانه مرکزی

سامانه مرکزی، یک سامانه تشخیص آتش‌سوزی است. در این سامانه اعلان های حسگرها تجزیه و تحلیل شده و برای اعلان حریق یا در حالت‌های مشکوک، اعلام نیاز به بازبینی انسان تصمیم گیری می‌شود. این سیستم‌ها اغلب یه صفحه کلید برای ورود فرامین توسط انسان و مانیتور برای مشاهده فرامین مجهز هستند.


منبع این نوشته : منبع
سامانه